Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2023-008
Hankinnan nimi
Betoni- ja luonnonkivityöt 2023
Päätöspäivämäärä
5.3.2023
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Artkivi Oy - Peab Industri Oy - Porvoon Kivi Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Tilaaja valitsee puitesopimustoimittajiksi 2-5 toimittajaa, mikäli hyväksyttäviä tarjouksia saadaan riittävä määrä. Sopimuskauden aikana tilaaja valitsee kuhunkin kohteeseen urakoitsijan valintansa mukaan. Sopimus ei anna valituille toimittajille yksinoikeutta toteuttaa hankittavia töitä. Tarkemmat tiedot työvaiheista ja arvioidut määrät materiaaleista on lueteltu liitteessä 1 Määräluettelo/Hintalomake. Annetut tarvearviot ovat ohjeellisia eivätkä sido tilaajaa. Yksityiskohtaiset tilaukset tehdään tarpeen mukaan sopimuskauden aikana. Osatarjouksia ei hyväksytä.