Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
443442
Hankinnan nimi
Maahanmuuttaja- ja työllisyyspalvelujen asiakkuushallintasovelluksen hankkiminen
Päätöspäivämäärä
13.3.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Pasismo oy -

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Lohjan kaupungin maahanmuuttaja- ja työllisyyspalvelut pyysi tarjouksia asiakkuushallintasovelluksen hankkimiseksi ajanjaksolle 1.4.2023 – 31.7.2025 Cloudian kautta 21.2.2023. Asiakashallintajärjestelmä tulee ensi vaiheessa maahanmuuttopalveluiden kahden sekä työllisyyspisteen kahden työntekijän käyttöön. Kilpailutuksen vertailuhinta muodostuu neljän käyttäjän lisenssin käyttöönottokustannuksista sekä 28 kuukauden käyttökustannuksista. Hankinta toteutettiin avoimena tarjouskilpailuna ja valittavaksi tulee toimija, joka täyttää tarjouspyynnön vaatimukset ja jonka vertailuhinta on alin. Tarjouksia saatiin kaksi (2) kappaletta, jotka olivat molemmat tarjouspyynnön mukaisia ja täyttivät soveltuvuusvaatimukset. Tarjouksen jättivät Pasismo Oy ja Hakasalo Oy. Tarjoukset avattiin 8.3.2023 klo 13.00. Tarjoukset oli tehty tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti ja tarjoajat täyttivät tilaajavastuulain vaatimukset. Edullisimman tarjouksen jätti Pasismo Oy (Walmu asiakashallintajärjestelmä), jonka vertailuhinta oli 13 500,00 € (alv 0 %).