Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
430273
Hankinnan nimi
Joensuun seudun kansalaisopiston opinto-oppaiden painatus ja jakelu 2023–2024 + optio 2 v.
Päätöspäivämäärä
14.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Punamusta Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun seudun kansalaisopiston opinto-oppaiden painatuksen ja jakelun hankinnan sopimuskaudelle 01.05.2023 - 30.04.2024 + yhden (1) vuoden ja + yhden (1) vuoden optiomahdollisuudet. Sopimuskaudella julkaistaan kaksi (2) opinto-opasta; elokuussa syksyn opinto-opas ja joulukuussa kevään opinto-opas. Lisäksi mahdollisten optiovuosien aikana syksy- ja kevätoppaat. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.05.2025 - 30.04.2026 sekä + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.05.2026 - 30.04.2027 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimus-/ optiokauden loppuun. Mikäli sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/ optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta palveluntuottajalta.