Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
442820
Hankinnan nimi
Lohjan kaupungin asukas- ja yritystutkimukset vuosina 2023 - 2025
Päätöspäivämäärä
14.3.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Innolink Research Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Lohjan kaupunki on kilpailuttanut palveluidensa kehittämisen ja kaupunkistrategian seurannan pohjaksi asukas- ja yritystutkimusten sarjan 22.2.2023 kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana. Tarjouksia saatiin määräaikaan mennessä 5 kappaletta. Kaikki saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja tarjoajat täyttivät asetetut soveltuvuusvaatimukset.