Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
430850
Hankinnan nimi
Taimiston liikuntapuisto, vaihe 2 rakentaminen
Päätöspäivämäärä
15.3.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Recset Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Taimiston liikuntapuiston 2. rakennusvaiheen suunnitelmat on hyväksytty teknisessä lautakunnassa 8.2.2023. Suunnitelmat perustuvat 5.8.2020 lainvoimaiseksi tulleeseen asemakaavaan. Kohteen toteuttamiseen on varattu määräraha vuoden 2023 talousarvion investointiosassa. Tekninen toimi on pyytänyt tarjouksia Taimiston liikuntapuiston 2. vaiheen rakentamisesta kokonaisurakkana tarjouspalvelu.fi/Hilman julkisen hankintalain mukaisella kynnysarvon ylittävällä avoimella menettelynä. Tarjoukset tuli toimittaa 20.2.2023 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti kaksi urakoitsijaa (Oy Göran Hagelberg Ab ja Recset Oy). Molemmat tarjoukset täyttivät tarjouspyyntöasiakirjojen kelpoisuusedellytykset.