Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
426393
Hankinnan nimi
Ilomantsin kunnan ja sen tytäryhtiöiden työterveyshuoltopalvelut
Päätöspäivämäärä
15.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Mehiläinen Oy -

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Ilomantsin kunnan ja sen tytäryhtiöiden henkilöstön työterveyshuoltopalvelujen hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.4.2023 - 31.3.2025 + optiona toistaiseksi voimassaoleva sopimus 1.4.2025 alkaen. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 1.4.2025 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan toistaiseksi voimassaolevalla sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Sopimus tehdään yhden (1) palveluntarjoajan kanssa.