Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
3096/02.08.03.03/2023
Hankinnan nimi
Jarrukadun, Vaihdekadun ja Raidekadun saneeraus
Päätöspäivämäärä
16.3.2023
Hankintayksikkö
Tornion kaupunki
Valitut toimittajat

Tornion Rakennussora oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Tarjous lasketaan tarjouspyynnön liitteenä olevien määräluetteloiden mukaisten määrien ja työsuoritteiden perusteella. Urakkarajat on esitetty suunnitelmakartassa K2267/11 (Katusuunnitelmakartta), K2267/20 (Vesihuoltosuunnitelmakartta), K2267/19 (Kaapeli- ja johtolinjojen yhdistelmäkartta) ja K2267/21 (Mittaussuunnitelmakartta). Rakenneosien yksikköhinnoissa tulee huomioida kaikki ne työsuoritukset ja tarvikkeet, jotka ovat tarpeen suunnitelmissa esitettyjen rakenteiden toteuttamiseksi, vaikka niitä ei määräluettelossa olisi eritelty, sekä päätoteuttajalle urakka-asiakirjoissa osoitetut velvoitteet. Kokonaisurakkaan sisältyvät Urakkaohjelman kohdassa 3.3 mainittuja erillisurakoita lukuun ottamatta kaikki rakennustyöt asiakirjaluettelossa mainittujen suunnitelmien mukaisesti, työmaapalveluista vastaavan urakoitsijan velvoitteet ja pääurakoitsijan velvoitteet mukaan lukien työmaan johtovelvollisuudet sekä päätoteuttajan velvoitteet. Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa kokonaisurakan urakoitsija toimii pääurakoitsijana. Kokonaisurakka suoritetaan yksikköhintaisena kokonaishintaurakkana ilman indeksi- ja valuuttasidonnaisuutta. Tilaaja edellyttää, että tarjoaja on tutustunut urakkakohteeseen tilaajan valvojan kanssa ennen tarjouksen jättämistä.