Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2023-502
Hankinnan nimi
Kontit liikennepuistoon
Päätöspäivämäärä
17.3.2023
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Suomen Vuokrakontti Oy

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin nuorisopalvelut on pyytänyt tarjouksia kolmesta kontista liikennepuiston kesätoimintaan. 1. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta, joka suoritetaan hankintapäätöksen saatua lainvoiman. Hankintasopimus tulee voimaan, kun se on allekirjoitettu molempien sopimuskumppaneiden toimesta. 2. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. Tarjouspyyntö lähetettiin kahdeksalle yritykselle. 3. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. 4. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että saapuneet tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.