Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
H074-22 / HEL 2022-013608
Hankinnan nimi
Kokous- ja koulutustilat Helsingin seudulla
Päätöspäivämäärä
17.3.2023
Hankintayksikkö
Helsingin kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa