Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
2023-011
Hankinnan nimi
HERMANNINSAAREN JÄTEVEDENPUHDISTAMON VARAVOIMAKONEEN HANKINTA
Päätöspäivämäärä
17.3.2023
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat