Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
D001-23
Hankinnan nimi
It -laitteiden elinkaaripalvelun toimittaminen kokonaispalveluna
Päätöspäivämäärä
28.3.2023
Hankintayksikkö
Helsingin kaupunki
Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat