Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
426462
Hankinnan nimi
Älytermostaattihankinta Karjalohjan kouluun sekä Perttilän ja Gunnarlan päiväkotiin
Päätöspäivämäärä
29.3.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat