Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
413097
Hankinnan nimi
Elintarvikkeet: Tuore leipä (osittainen uudelleenkilpailutus)
Päätöspäivämäärä
31.3.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat