Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
447518
Hankinnan nimi
Varusteltujen konttirakennusten hankinta
Päätöspäivämäärä
6.4.2023
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Hankinnan tyyppi
Kansallisen kynnysarvon alittava hankinta (pienhankinta)
Hankintalaji
Tavarahankinnat