Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
448703
Hankinnan nimi
Suutarinkatu, Räätälinkatu ja Sirrinkatu, kadunrakennusurakka, projektit 2696, 2697 ja 2656
Päätöspäivämäärä
13.4.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Suutarinkadun, Räätälinkadun ja Sirrinkadun kadunrakennusurakan hankinnan. Rakennusurakka käsittää Joensuun kaupungin Mutalan asemakaava-alueella Räätälinkadun v. Rakentajankatu - Iivolanpuisto, Suutarinkadun v. Rakentajankatu – Iivolanpuisto ja Sirrinkadun v. Kuovinkatu – Kurjenkatu, Kurjenkatu – Tyllinpuisto kunnallistekniikan, katurakenteiden ja viheralueiden rakennustyöt suunnitelmissa ja urakka-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Lisäksi uusitaan katuvalaistusta ja sähköyhtiö rakentaa omaa verkostoaan alueella. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Recset Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka