Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
448701
Hankinnan nimi
Myllykorventien 1. vaiheen rakentaminen, Lieksan kaupunki
Päätöspäivämäärä
18.4.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin, Kolin kaupunginosassa sijaitsevan Myllykorventien 1. vaiheen ja siihen liittyvän vesihuollon rakentamisurakan hankinnan suunnitelma-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Urakkamuotona on kokonaisurakka. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu, todistus rakennustyövakuutuksesta on toimitettu rakennuttajalle, urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle sekä urakkaohjelman kohtaan 5.1 kirjatut suunnitelmat ovat toimitettu ja hyväksytty. Tilaaja on alustavasti suunnitellut, että työt voitaisiin aloittaa 2.5.2023. Urakan on oltava täysin valmiina, vastaanotettuna ja tarkistettu laatuaineisto luovutettuna 31.8.2023 mennessä. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään sopimuksen valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Pielisen Maanrakennus Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka