Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
450445
Hankinnan nimi
Kiinteistötraktori, Joensuun ev.lut. seurakuntayhtymä
Päätöspäivämäärä
18.4.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun ev. lut. seurakuntayhtymän käyttöön tulevan uuden, ammattikäyttöön soveltuvan kiinteistötraktorin hankinnan. Traktorin tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat