Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
445267
Hankinnan nimi
Business Joensuu Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen pienremontit ja muutostyöt 2023–2027
Päätöspäivämäärä
20.4.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Business Joensuu Oy:n hallinnoimien kiinteistöjen toimitilojen pienremonttien ja muutostöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.06.2023 - 31.05.2025 sekä + yhden (1) vuoden ja + 1 vuoden optiomahdollisuudet. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.06.2025 - 31.05.2026 sekä + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.06.2026 - 31.05.2027 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimus-/ optiokauden loppuun. Mikäli sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/ optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintasopimuksen perusteella hankittavien urakoiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on viiden (5) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Sopimuskaudella tilaaja valitsee kuhunkin toimeksiantoon palveluntuottajan kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteella. Kokonaistaloudelliseen edullisuuteen vaikuttavat mm. tuntiveloitushinnat, kilometrikorvaukset, vastaavanlaisten kiinteistöjen tuntemus, aikataulu ja saatavuus. Valintaperusteet eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Sopimuskaudella tilauksia tehdessä kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointiin käytetään tarjouksessa esitettyjä tietoja. Kun tilaajalle on kertynyt sopimuskaudella kokemusta puitejärjestelyyn toimittajien työn laadusta ja osaamisesta, tilaaja voi käyttää kokemustaan osana kokonaistaloudellisen edullisuuden arviointia. Tilaaja järjestää hankintalain 32 §:n mukaisia urakoiden ja urakkakokonaisuuksien kevennettyjä kilpailutuksia, ns. minikilpailutuksia, sopimustoimittajille 150 000 euron (alv 0%) ylittävissä, tai kohteen vaatimusten mukaisesti tätä pienemmissä urakoissa. Minikilpailutuksen perusteella tilaaja valitsee kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen noudattaen kevennetyn kilpailutuksen tarjouspyynnössä esitettyä tarjouksen valinta- ja vertailuperusteita.

Valitut toimittajat

ISS Palvelut Oy - Rakennusliike Joen Talo Oy - Rakennusliike Kar.T.O Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka