Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
431055
Hankinnan nimi
Rakennuttamisen ja valvonnan puitejärjestely
Päätöspäivämäärä
21.4.2023
Hankintayksikkö
Kirkkonummen kunta
Kuvaus

Kirkkonummen kunnan toimitilahallinnon investointikohteet Rakennuttamis- ja valvontatehtävien asiantuntijapalvelut erillisten tilausten mukaisesti. Tehtävät ovat pääasiassa korjausrakennushankkeiden ja uudishankkeiden asiantuntijatehtäviä: rakennusteknisten töiden ja taloteknisten töiden työmaavalvonta paikallisvalvontana sekä rakennuttajatehtävät. Lisäksi ne kiinteistöosakeyhtiöt, joissa Kirkkonummen kunta on osakkaana, voivat käyttää valittuja konsultteja. Yhdyskuntatekniikan toimialan muut toimialat voivat myös käyttää valittuja konsultteja.

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut