Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
448396
Hankinnan nimi
Jäteastioiden ja niiden toimituspalvelun hankinta, Puhas Oy
Päätöspäivämäärä
26.4.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti jäteastioiden ja niiden toimituspalvelun hankinnan Puhas Oy:lle sopimuskaudelle 01.06.2023 - 31.05.2025. Mikäli tilaaja irtisanoo sopimuksen viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, sopimus päättyy 31.05.2025. Jos sopimusta ei rtisanota päättymään sopimuskauden päättyessä, sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen. Molempiin osa-alueisiin on tarjottava samat jäteastiat. Ensimmäinen osa-alue käsittää pakkausjätteiden astiaviennit tilaajan toimialueelle kesäkuun 2023 aikana. Kesäkuun kokonaisuudessa on kyseessä noin 4200 astian osto ja toimitus kiinteistöille. Toinen osa-alue käsittää astiapalvelun ylläpitotoimitukset, jotka alkavat 01.06.2023. Tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta

Valitut toimittajat

NK-Yhtymä Oy - Jäteastiat, yksikköhintaurakka kesäkuu 2023 (alv 0 %) - Jäteastiat, ylläpitotoimitukset (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat