Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
454728
Hankinnan nimi
Itäranta, projekti 2724
Päätöspäivämäärä
28.4.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta Itäranta, projekti 2724 -rakennusurakan, joka käsittää Pielisjoen Itäpuolella Kettuvaarantien ja Siltakadun välissä sijaitsevan Itäranta katuosuuden rakentamisen, sekä Kettuvaarantien ratasillan alittavien jk+pp liittyvät työt. Rakennustyöt suoritetaan suunnitelmissa ja urakka-asiakirjoissa esitetyssä laajuudessa. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa. Töiden aloitus: Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 1998 17 §), kuitenkin viimeistään kahden (2) viikon kuluttua siitä, kun sopimus on syntynyt. Mikäli töitä ei ole aloitettu määräaikana, vähennetään mahdolliset lisäaikavaateet ensiksi niiltä päiviltä, joilta työmaan aloittaminen on viivästynyt. Urakoitsijan edellytetään tekevän työt yhtäjaksoisesti ja hyvän rakennustavan edellyttämällä tavalla. Töiden valmistuminen: Kadunrakennusurakka viimeistelytöineen on oltava kokonaisuudessaan valmiina 30.9.2023 mennessä. Vastaanottotarkastus tulee suorittaa urakka-ajan puitteissa. Mikäli urakan vastaanoton jälkeen jää vielä viimeistelytöitä tehtäväksi, sovitaan tilaajan ja urakoitsijan kesken päivämäärä, milloin viimeistelytyöt tulee olla valmiina. Töiden myöhästyessä astuu voimaan kohdan 6.2 viivästyssakko pykälä.

Valitut toimittajat

Pielisen Maanrakennus Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka