Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
451855
Hankinnan nimi
Viinijärven kehittämissuunnitelman laatiminen
Päätöspäivämäärä
4.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hankinnan koskien Liperin kunnan Viinijärven alueen kehittämissuunnitelman laadintaa. Hankinta toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena eli ns. ranskalaisena urakkana. Tilaaja on varannut toimeksiantoon 35 000 € (alv 0%) ja palkkio maksetaan kokonaispalkkiona KSE 2013 kohdan 5.2.1 mukaisesti. Mahdolliset matka- ja päivärahakulut tulee sisällyttää toimeksiannon kokonaishintaan. Tilaajan tavoiteaikataulu Viinijärven kehittämissuunnitelman suunnittelun aloittamisesta on toukokuussa 2023. Luonnoksen on suunniteltu valmistuvan syyskuussa ja ehdotuksen tulee valmistua viimeistään 30.11.2023. Tämän jälkeen suunnitelma käsitellään kunnan elinympäristölautakunnassa ja kunnanhallituksessa, ja tarvittaessa toimittaja tekee viimeiset korjaukset suunnitelmaan 28.12.2023 mennessä. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Lunden Architecture oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Ennakoitu arvo
35000,00