Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
446144
Hankinnan nimi
Kiteen kaupungin työterveyshuollon palvelu
Päätöspäivämäärä
5.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen kaupungin henkilökunnan työterveyshuollon palveluiden tuottamisen hankinnan sopimuskaudelle 01.09.2023 - 31.08.2026 sekä + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus, jonka jälkeen sopimus voi jatkua toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemminpuolisella irtisanomisajalla tämän tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti. Sopimus jatkuu + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.09.2026 - 31.08.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 01.09.2027 alkaen, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan toistaiseksi voimassaolevalla sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi ja tilaaja niin haluavat. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintasopimus tehdään yhden (1) palveluntuottajan kanssa.

Valitut toimittajat

Lääkäriasema Resetti Oy -

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut