Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
429209
Hankinnan nimi
Työterveyshuollon palvelut Joensuun kaupungin ja sen tytäryhtiöiden henkilökunnalle
Päätöspäivämäärä
5.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisten lakisääteisten työterveyshuoltotoiminnan palvelujen sekä työterveyspainotteisten sairaanhoidon palvelujen hankinnan Joensuun kaupungin ja sen tytäryhtiöiden henkilökunnalle sopimusajalle 1.9.2023 - 31.12.2025 + optiona toistaiseksi voimassa oleva sopimus. Sopimus jatkuu ilman erillistä ilmoitusta 1.1.2026 alkaen toistaiseksi voimassaolevana, 12 kuukauden irtisanomisajalla, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään määräaikaisen sopimuskauden loppuun. Mikäli sopimus irtisanotaan päättymään 31.12.2025, se tehdään viimeistään 30.6.2025 kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevalle optiokaudelle, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa määräaikaisen sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Sopimus tehdään yhden (1) palveluntuottajan kanssa.

Valitut toimittajat

Mehiläinen Oy -

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut