Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
HANK23/038LB
Hankinnan nimi
Kuulovammaisten hälytinjärjestelmien asennus- ja huoltopalvelut sekä kuuloapuvälineiden huolto- ja korjauspalvelut sopimuskaudelle 2023-2024 + optio 2025-2026
Päätöspäivämäärä
5.5.2023
Hankintayksikkö
Österbottens välfärdsområde - Pohjanmaan hyvinvointialue
Kuvaus

Pohjanmaan hyvinvointialue/apuvälinekeskus pyytää tarjousta kuulovammaisten hälytinjärjestelmien asennus- ja huoltopalveluista sekä kuuloapuvälineiden huolto- ja korjauspalveluista sopimuskaudelle 2023-2024 + optio vuosille 2025-2026. Sopimuskausi alkaa 1.6.2023. Option käyttämisestä tehdään erikseen päätös viimeistään 3 kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä. Palveluun kuuluu kuulovammaisten hälytinjärjestelmien asennus ja huolto. Tämä tapahtuu asiakkaiden kodeissa kuntoutusohjaajan suosituksen mukaan koko Pohjanmaan hyvinvointialueella. Palvelua tulee tarjota suomeksi tai ruotsiksi asiakkaan oman kielen mukaan ja tarvittaessa hyödynnetään viittomakielen tai vieraankielen tulkin palveluja Tilaajan maksamana. Vuositasolla asennetaan noin 120 uutta hälytinjärjestelmää. Vanhojen järjestelmien huoltoja on arvion mukaan noin 10 kuukaudessa. Apuvälinekeskus vastaa hälytinjärjestelmien ja lisäosien tilaamisesta ja toimittamisesta palveluntuottajan käyttöön. Tuotteet on jo aiemmin kilpailutettu erva-alueella, joten tähän kilpailutukseen kuuluu pelkästään hälytinjärjestelmien asennus- ja huoltopalvelut sekä niiden käyttöönotto-opastus. Palveluun kuuluu lisäksi asiakkaalle kuulovamman perusteella myönnetyn apuvälineen huolto ja korjaus. Kuulovammaisten apuvälineet huolletaan palveluntarjoajan toimipisteessä Pohjanmaan hyvinvointialueella asiakkaan odottaessa saman työpäivän aikana. Mikäli asiakas tuo laitteen huoltoon alle puoli tuntia ennen palveluntarjoajan sulkemisaikaa, voidaan huolto suorittaa seuraavana työpäivänä. Tarkempi palvelu- ja prosessikuvaus löytyy tarjouspyynnön liitteestä 1.

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut