Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
448436
Hankinnan nimi
Tohmajärven kunnan Kemien taajaman kiinteistöjen kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä pienmetallin keräys ja kuljetus
Päätöspäivämäärä
5.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven kunnan Kemien taajaman vähintään viisi (5) asuinhuoneistoa sisältävien kiinteistöjen kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä pienmetallin keräyksen ja kuljetuksen hankinnan tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 01.07.2023 - 30.06.2024 + mahdollisuus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 01.07.2024 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

LT Ympäristöpalvelut Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut