Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
455365
Hankinnan nimi
Ahvalonpuiston ja Tuulipuiston leikkipaikat, projektit 2914 ja 2915 (uudelleenkilpailutus)
Päätöspäivämäärä
10.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Ahvalonpuiston ja Tuulipuiston leikkipaikkojen viherrakennusurakan hankinnan. Ahvalonpuiston leikkipaikka: Työ käsittää Ahvalonpuiston leikkipaikan saneerauksen, viheralueen ja kivituhkapintaisen huoltotien rakentamista. Nykyisen leikkipaikan välineet puretaan ja uudet leikkivälineet (eivät sisälly tähän hankintaan) turva-alustoineen sijoitetaan alueelle. Poistettavien leikkivälineiden osalta alueiden ennallistaminen / siistiminen. Nykyinen puuaita Ahvalontien varresta puretaan ja tilalle asennetaan kolmilanka-aita. Alueen valaistus uusitaan. Tuulipuiston leikkipaikka: Työ käsittää Tuulipuiston leikkipaikan saneerauksen. Nykyinen leikkipaikka siirretään puistoksi kaavoitetun luonnontilaisen puistometsäalueen kaakkoisosaan ja uudet leikkivälineet (eivät sisälly tähän hankintaan) turva-alustoinen sijoitetaan alueelle. Nykyisen leikkipaikan välineet puretaan. Poistettavien leikkivälineiden osalta alueiden ennallistaminen / siistiminen. Rakennettava leikkipaikka aidataan, valaistaan ja purettavan leikkipaikan valaistus uusitaan. Lisäksi hankkeessa rakennetaan kivituhkapintainen huoltotie ja kunnostetaan olemassa olevaa polkuverkostoa. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa.

Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka