Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
454123
Hankinnan nimi
Sukkelanraitti, Hölhön teollisuusalue | Tohmajärven kunta
Päätöspäivämäärä
11.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven kunnan hankinnan koskien Sukkelanraitin rakentamista Hölhön teollisuusalueelle tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisessa laajuudessaan. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Urakka on kokonaisurakka, johon sisältyvät kaikki työtehtävät, materiaalit ja laitteet tien rakentamiseksi tämän tarjouspyynnön, sen liitteenä olevien suunnitelma-asiakirjojen ja urakkaohjelman mukaisesti valmiiksi ja käyttökuntoiseksi. Asfaltointi ei kuulu urakkalaajuuteen. Urakoitsija toimii pääurakoitsijana ja lainsäädännön tarkoittamana päätoteuttajana. Urakoitsija voi aloittaa työt heti, kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan, tai viimeistään kun urakkasopimus on allekirjoitettu, todistus rakennustyövakuutuksesta ja urakkasopimuksen mukainen vakuus on luovutettu rakennuttajalle. Urakan on oltava valmis ja hyväksytysti luovutettuna tilaajalle viimeistään 31.08.2023. Hankintamalli on yhden (1) urakoitsijan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta urakoitsijalta.

Valitut toimittajat

Kummun maanrakennus Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka