Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
455966
Hankinnan nimi
Joensuun kaupungin hallintotalo mittatilauskalusteet
Päätöspäivämäärä
12.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin hallintotalolle puusepän mittatilaustyönä tehtävät naulakot, kenkätelineet sekä kalustemökit tarjouspyynnön liitteenä olevien piirustusten mukaisesti rakennettuna ja paikalleen asennettuna. Kalusteiden asennukset tiloihin voidaan aloittaa aikaisintaan 1.11.2023 rakennustöiden valmiustason niin salliessa. Kalusteiden asentamisen tulee olla kokonaisuudessaan valmiina viimeistään yhden (1) viikon kuluttua sen jälkeen, kun rakennus on luovutettu tilaajan käyttöön ja tilat ovat valmiina kalusteasennukselle. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tavaran tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta.

Valitut toimittajat

Isku Interior Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat