Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
452370
Hankinnan nimi
Lastensuojelun toimeksiantosuhteinen perhehoito / Pohjois-Karjalan hyvinvointialue, Siun sote
Päätöspäivämäärä
17.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun soten asiakkaille hankinnan koskien perhehoitolain (263/2015) perusteella ostopalveluna hankittavaa, sijaisperheissä järjestettävää perhehoitoa sopimuskaudelle 1.6.2023 alkaen toistaiseksi. Tilaaja tekee toimeksiantosopimuksen perhehoidon antamisesta perhehoitajan kanssa ja hankintasopimuksen yksityisen palveluntuottajan kanssa. Lapsen hoito, kasvatus ja muu ympärivuorokautinen huolenpito järjestetään sijaisperheessä. Sopimuskausi on toistaiseksi voimassa oleva 1.6.2023 alkaen, siten että tilaajalla on 3 kuukauden irtisanomisaika ja palveluntuottajalla 6 kuukauden irtisanomisaika. Osa-alue 1 on kaikille tarjoajille pakollinen. Tämän osa-alueen osalta sopimustoimittajiksi valitaan kaikki tarjouspyynnön soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat. Osa-alueeseen 2 sopimustoimittajiksi valitaan kaikki osa-alueita 1 ja 2 tarjonneet soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat. Tarjousta ei voi jättää koskien vain osa-alueen 2 mukaista palvelua. Mikäli tarjoaja tarjoaa vain osa-alueen 2 mukaista vaativan tason perhehoitoa, tarjous katsotaan tarjouspyynnön vastaiseksi ja se hylätään. Sopimuskaudella tilaaja valitsee sopimuksen piiriin valituista, tarvittavan perhehoidon tason mukaista palvelua tarjonneista palveluntuottajista tarjousvertailun etusijajärjestystä noudattaen, asiakkaalle ja hänen perheelleen, asiakkaan tilanteen ja tarpeet huomioon ottaen, soveltuvimman palveluntuottajan. Asiakaskohtaisen sijaisperheen valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat: 1. Soveltuvimman perheen tilanne tilaajan sijaisperhetarpeisiin (perheen sijainti lapsen tarpeet huomioon ottaen, perheen aiempi kokemus ja osaaminen lapsen mahdolliset erityispiirteet huomioiden, perheen tilanne sijoitusta ajatellen) 2. Hankittavan palvelun kokonaiskustannukset (palvelun taso ja sen perusvuorokausihinta, perheen mahdollisten lisäpalvelujen tarve ja niiden hinnat, matka- ja muut kustannukset)

Valitut toimittajat

Ava perhepalvelut oy - Perustason perhehoito (ALV 0 %) - Vaativan tason perhehoito (alv 0%) Familar Oy - Perustason perhehoito (ALV 0 %) - Vaativan tason perhehoito (alv 0%) Lapselle koti Oy - Perustason perhehoito (ALV 0 %) - Vaativan tason perhehoito (alv 0%) Pelastakaa Lapset ry - Perustason perhehoito (ALV 0 %) - Vaativan tason perhehoito (alv 0%) Perhehoitokumppanit Suomessa Oy - Perustason perhehoito (ALV 0 %) - Vaativan tason perhehoito (alv 0%) Perhepalvelut Oiva Oy - Perustason perhehoito (ALV 0 %) - Vaativan tason perhehoito (alv 0%) SOS-Lapsikyläsäätiö sr - Perustason perhehoito (ALV 0 %) - Vaativan tason perhehoito (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut