Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
442332
Hankinnan nimi
Kiteen keskustan asemakaavan laatiminen ja Pyhäjärven rantaosayleiskaavan muutos
Päätöspäivämäärä
22.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen kaupungin kahden erillisen kaavan laatimisen hankinnan osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Osallistumispyyntö koski kilpailullisen neuvottelumenettelyn ensimmäistä vaihetta, jossa pyydettiin hankinnasta kiinnostuneita tarjoajia lähettämään osallistumishakemuksen, jonka perusteella valitaan neuvotteluihin osallistujat. Tarjouspyynnön ehdot täyttävistä tarjouksista valitaan maksimissaan kolme (3) eniten pisteitä saanutta tarjousta tarjouspyynnössä esitettyjen arviointiperusteiden mukaisesti neuvotteluvaiheeseen. Jos laatupisteet ovat tasan, ratkaistaan keskinäinen järjestys tarjoajan referenssien vastaavuuden perusteella. Tarjoajan saadessa yhdestä tai useammasta arvioitavasta osa-alueesta 0 pistettä, tullaan tarjous hylkäämään. Tarjouspyynnön arviointi toteutetaan tilaajista koostuvan arviointiryhmän toimesta. Neuvottelukutsut lähetetään arviolta viikolla 20 tai 21 valintapäätöksen jälkeen ja tarjoajakohtaiset neuvottelut pidetään arviolta viikolla 21 tai 22. Valittujen maksimissaan kolmen (3) ehdokkaan kanssa käydään neuvotteluja hankinnan toteuttamisesta ja esitettyjen tarpeiden toteutettavuudesta. Neuvotteluissa on mahdollisuus esittää oma näkemyksensä hankkeen toteuttamisesta sekä esittää ratkaisuehdotuksiaan ja tilaaja antaa tarjoajille mahdollisuuden vaikuttaa toteutustapaan. Neuvottelujen jälkeen tilaaja tarkentaa määrittelyjä ja jättää tarjouspyynnön, joka osoitetaan kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä vielä mukana oleville ehdokkaille (maksimissaan kolmelle).

Valitut toimittajat

FCG Finnish Consulting Group Oy - Sweco Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut