Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
446065
Hankinnan nimi
Liperin kunnan kaavateiden, kiinteistöjen ja vesilaitoskohteiden talvikunnossapitotyöt
Päätöspäivämäärä
22.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin kunnan kaavateiden, kiinteistöjen ja vesilaitoskohteiden talvikunnossapidon hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti sopimuskaudelle 1.9.2023 - 31.5.2026 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.9.2026 - 31.5.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus/osa-alue, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Luiskalle oy - Pos 1: alue kirkonkylä - Pos 2: alue Ylämylly I Maatilayritys Veli Voutilainen Tmi - Pos 4: alue Viinijärvi RattoriTero Oy - Pos 3: alue Ylämylly II

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut