Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
422817
Hankinnan nimi
Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö, lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö ja terveyspalvelujen perheohjaus, Pohjois-Karjalan hyvinvointialue Siun sote
Päätöspäivämäärä
23.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun soten toiminta-alueelle ostopalveluna hankittavien sosiaalihuoltolain mukaisen perhetyön, lastensuojelulain mukaisen tehostetun perhetyön ja terveyspalvelujen perheohjauksen palvelujen hankinnan alle 18-vuotiaille lapsille/nuorille ja heidän perheilleen sekä jälkihuollon asiakkaille sopimuskaudelle (tavoite) 15.5.2023 - 30.4.2025 + mahdolliset optiokaudet yksi (1) + yksi (1) vuotta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Sopimus jatkuu ilman erillistä ilmoitusta yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella optiokausille 1.5.2025 - 30.4.2026 ja 1.5.2026 - 30.4.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimus-/optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään kirjallisesti viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimus-/optiokauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintasopimuksen piiriin valitaan osa-alueittain kaikki soveltuvuus- ja vähimmäisvaatimukset täyttävät tarjoajat. Sopimuskaudella Tilaaja valitsee sopimuksen piiriin osa-aluekohtaisesti valituista ja asiakkaan asuinkuntaan palvelua tarjonneista sopimustoimittajista asiakkaalle ja hänen perheelleen, soveltuvimman palveluntuottajan asiakkaan tilanteen ja erityistarpeet huomioon ottaen seuraavin kriteerein: 1. Palveluntuottajan henkilöstön ammatillinen soveltuvuus - erityispainotukset ja -osaaminen, henkilökunnan ammatillinen osaaminen, kokemus, käytettävät työvälineet, lisäkoulutukset ja menetelmäosaaminen - työkokemus, huomioidaan työskentely opiskeluaikana ja opiskeluajan jälkeen, ottaen erityisesti huomioon: 1.1. työskentelyhistorian pituus/työskentelyvuodet, tuotetun palvelun sisältö, suuntautuminen 1.2. koulutus vähimmäisvaatimuksen ylittäviltä osin (hankittu lisäkoulutus ja erityisosaaminen asiakaskohtaisesti, soveltuva opiskelukokonaisuus/henkilön peruskoulutus 2. Hankittavan palvelukokonaisuuden hinta kustannuksineen asiakkaan tarve huomioiden 3. Kielitaito

Valitut toimittajat

Familar Oy - Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö (ALV 0 %) - Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö (ALV 0%) - Terveyspalvelujen perheohjaus HLS-Fondo Oy - Terveyspalvelujen perheohjaus Humana Lapsiperhepalvelut Oy - Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö (ALV 0 %) - Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö (ALV 0%) - Terveyspalvelujen perheohjaus JoenHalt - Terveyspalvelujen perheohjaus Kasvunpolku Oy - Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö (ALV 0 %) - Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö (ALV 0%) - Terveyspalvelujen perheohjaus Merikratos Oy - Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö (ALV 0 %) - Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö (ALV 0%) - Terveyspalvelujen perheohjaus Neljä Astetta Oy - Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö (ALV 0 %) - Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö (ALV 0%) - Terveyspalvelujen perheohjaus Romon Perhekodit Oy - Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö (ALV 0 %) - Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö (ALV 0%) - Terveyspalvelujen perheohjaus Siimari Oy - Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö (ALV 0 %) - Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö (ALV 0%) SOS-Lapsikyläsäätiö sr - Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö (ALV 0 %) - Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö (ALV 0%) Th-tukipalvelut oy - Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö (ALV 0 %) - Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö (ALV 0%) - Terveyspalvelujen perheohjaus Valpas Ratkaisut Oy - Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö (ALV 0 %) - Lastensuojelulain mukainen tehostettu perhetyö (ALV 0%) - Terveyspalvelujen perheohjaus

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut