Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
453254
Hankinnan nimi
Lieksan liikuntahallin kuntosaliyrittäjä 2023-2028
Päätöspäivämäärä
23.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungin liikuntahallin (Liehu) kuntosaliyrittäjänä toimimisen hankinnan. Lisäksi sopimukseen kuuluu uimahallin lipunmyynti sekä kahvion pyörittäminen. Kuntosalin tulee olla varustettuna ja käyttökunnossa 1.9.2023. Kyseessä on viiden (5) vuoden määräaikainen käyttöoikeussopimus ajalle 1.9.2023 - 31.8.2028. Lieksan kaupunki korvaa kahvioon/lipunmyyntiin palkattujen kahden (2) henkilön palkkakustannukset KVTES:n mukaisesti kuntosaliyrittäjälle. Kahvion tulee olla avoinna vähintään uimahallin aukioloaikoina. Kuntosalin lipunmyynnin ja muiden kuntosalipalveluiden tuotot kuin myös kahvion myyntituotot yrittäjä saa itselleen, ja näiden hinnoittelun yrittäjä myös määrittää itse. Uima- ja liikuntahallin lipputulot menevät kaupungille, ja kaupunki myös määrittelee nämä hinnat. Kuntosaliyrittäjän tulee maksaa kuntosalitilasta kaupungille pääoma- ja käyttötilavuokraa 14,49 €/m² (alv. 0 %). Kahvion osalta yrittäjä maksaa kaupungin sisäisen vuokrahinnoittelun mukaisen vuokran, 6,50 €/m² (alv. 0 %) ja vuokrattava pinta-ala on noin 45 m². Vuokrahinnat sisältävät siivouksen. Yrittäjä vastaa kahvion koneiden ja laitteiden käytöstä johtuvista korjauskustannuksista ja kiinteään kalustukseen kuulumattomien koneiden ja laitteiden uusimisesta. Lieksan kaupunki vastaa lipunmyyntiin liittyvän kassajärjestelmän toiminnasta. Uimahallin lipunmyyntiin käytettävä alue ja aulatilat rajataan kahvion ulkopuolelle. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankinnasta tehdään kirjallinen käyttöoikeussopimus yhden (1) palveluntuottajan kanssa, kun hankintapäätös on saanut lain voiman.

Valitut toimittajat

Lieksan Ortofysio

Hankinnan tyyppi
Käyttöoikeussopimusta koskeva ilmoitus
Hankintalaji
Palvelut