Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
444611
Hankinnan nimi
Juuan kunnan koulu- ja kimppakyytikuljetukset
Päätöspäivämäärä
23.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Juuan kunnan koulu- ja kimppakyytikuljetusten hankinnan sopimuskaudelle 01.08.2023 - 31.07.2025 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 1.8.2025 - 31.7.2026 sekä 1.8.2026 - 31.7.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus per kohde, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Osatarjoukset on sallittu, eli liikennöitsijä valitaan kohteittain. Yksittäisiä reittejä ei voi kohteista irroittaa. Hankinnan kohteen kriteerit -kohdassa ilmoitettuihin koulukuljetuskohteisiin 1 - 13 voi halutessaan tarjota hintaa vaihtoehtoisesti myös yhteistarjouksena vaihtoehtoisessa kohteessa 15, jossa voi tarjota haluamiaan kohteita tai kaikkia kohteita. Tarjous on sitova vaihtoehtoisessa kohteessa 15 vain silloin, mikäli se tulee kokonaisuudessaan valituksi seuraavien perusteiden mukaisesti. Tarjousten valinta tehdään halvimman kokonaisuuden perusteella, joka muodostuu erilliskohteiden 1 - 13 tarjousten, vaihtoehtoisen kohteen 15 tarjouksen taikka niiden yhdistelmän perusteella. Esimerkiksi tarjoaja X on tarjonnut vaihtoehtoisessa kohteessa 15 kohteita 1 - 4, tällöin kokonaisuutta arvioidaan yhdessä kohteiden 5-13 erillistarjousten tai toisen vaihtoehtoisen tarjouksen yhdistelmän (edellyttäen, että vaihtoehtoisen tarjouksen kohteet sisältävät vain kohteita 5 - 13) taikka niiden yhdistelmän perusteella. Hankinnan kohteen kriteerit -kohdassa ilmoitettuihin kimppakyytikohteisiin 16 - 22 voi halutessaan tarjota hintaa vaihtoehtoisesti myös yhteistarjouksena vaihtoehtoisessa kohteessa 23, jossa voi tarjota haluamiaan kohteita tai kaikkia kohteita. Tarjous on sitova vaihtoehtoisessa kohteessa 23 vain silloin, mikäli se tulee kokonaisuudessaan valituksi seuraavien perusteiden mukaisesti. Tarjousten valinta tehdään halvimman kokonaisuuden perusteella, joka muodostuu erilliskohteiden 16 - 22 tarjousten, vaihtoehtoisen kohteen 23 tarjouksen taikka niiden yhdistelmän perusteella. Esimerkiksi tarjoaja X on tarjonnut vaihtoehtoisessa kohteessa 23 kohteita 16 - 18, tällöin kokonaisuutta arvioidaan yhdessä kohteiden 19 - 22 erillistarjousten tai toisen vaihtoehtoisen tarjouksen yhdistelmän (edellyttäen, että vaihtoehtoisen tarjouksen kohteet sisältävät vain kohteita 19 - 22) taikka niiden yhdistelmän perusteella. Mikäli tarjoaja haluaa tarjota useampaan kohteeseen, mutta tarjoajan resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen niin tarjoajan tulee tarjouksessaan ilmoittaa etusijajärjestys. Tällä menettelyllä voidaan mahdollistaa tarjoaminen useampaan kohteeseen, vaikka resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamisen, ja mikäli toinen tarjoaja tulee valituksi kohteeseen niin tällöin tarjoaja on mukana vielä toisen kohteen vertailussa. Esimerkit: 1) Tarjoaja A pystyy toteuttamaan useamman kohteen. Tällöin tarjoajan tulee laittaa niihin kohteisiin etusijaksi 1, mitkä pystyy toteuttamaan. 2) Tarjoaja A:n resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen, mutta tarjoaja A haluaa tarjota useampaan kohteeseen. Tällöin tarjoaja A laittaa haluamaansa kohteeseen etusijaksi 1 ja toissijaiseen kohteeseen etusijan 2 ja kolmanteen vaihtoehtoon etusijan 3. Tarjoaja B voittaakin tarjoaja A:n ensisijaisen kohteen niin tällöin tarjoaja A voi tulla valituksi toissijaiseen tai kolmanteen kohteeseen. Toissijaisen kohteen ja kolmannen vaihtoehdon voi määritellä vain yhden kerran, koska resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen. Mikäli tarjoaja A voittaa ensisijaisen kohteensa niin tällöin tarjoaja A ei voi tulla valituksi toissijaiseen tai kolmanteen kohteeseen. 3) Tarjoaja A:n resurssit riittävät vain yhden kohteen toteuttamiseen ja haluaa tarjota vain yhteen kohteeseen. Tällöin tarjoajan tulee laittaa haluamaansa kohteeseen etusijaksi 1 ja jättää tarjoamatta toista kohdetta.

Valitut toimittajat

Heimo Kallinen - Koulukuljetus kohde 10: (alv 0%) SAMIMATKAT OY - Kimppakyytikuljetus kohde 17: Timovaara - Polvela - Juuka ja takaisin (alv 0%) Savo-Karjalan Linja Oy - Koulukuljetus kohde 6: (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 9: (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 11: (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 12: (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 13: (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 15: Tarjoajan valitsemat kohteet (alv 0%) taksi- ja työpalvelut kaisu laitinen - Koulukuljetus kohde 4: (alv 0%) Taksi Vesa Räsänen - Koulukuljetus kohde 7: (alv 0%) - Kimppakyytikuljetus kohde 22: Paalasmaa - Juuka ja takaisin (alv 0%) Taksi-ja tilausliikenne J. Miettinen oy - Koulukuljetus kohde 14: Satunnaiset kuljetukset (alv 0%) - Kimppakyytikuljetus kohde 16: Ukonvaara - Kajoo - Polvela - Juuka ja takaisin (alv 0%) - Kimppakyytikuljetus kohde 20: Raholanvaara - Matara - Vaikko - Juuka ja takaisin (alv 0%) - Kimppakyytikuljetus kohde 21: Vuokko - Juuka ja takaisin (alv 0%) Yhteenliittymä Kolin taksipalvelu Oy, Taksikoli Oy ja Kolin tilausajopalvelu Oy - Koulukuljetus kohde 5: (alv 0%) - Koulukuljetus kohde 15: Tarjoajan valitsemat kohteet (alv 0%) - Kimppakyytikuljetus kohde 23: Tarjoajan valitsemat kohteet (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut