Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
454814
Hankinnan nimi
Jätevedenpuhdistamon toteutussuunnitelma | Tohmajärven kunta
Päätöspäivämäärä
24.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven kunnan jätevedenpuhdistamon sekä sen yhteyteen tulevan uuden valvomorakennuksen toteutussuunnittelun laatimisen hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisessa laajuudessaan. Kokonaisuudessaan kaikkien suunnitelma-asiakirjojen tulee olla valmiina ja luovutettavissa tilaajalle 15.12.2023 mennessä. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Ramboll Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut