Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
2023-017
Hankinnan nimi
Traktori liikuntapalveluiden käyttöön 2023
Päätöspäivämäärä
29.5.2023
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Agco Suomi Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat