Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
MliDno-2023-596
Hankinnan nimi
Ruokakuljetusten hankinta
Päätöspäivämäärä
30.5.2023
Hankintayksikkö
Mikkelin kaupunki
Kuvaus

Hankinnan kohteena on Mikkelin kaupungin ateria- ja ruokakuljetuksia (osa 1 Mikkelin kantakaupunki, osa 2 Anttola, osa 3 Haukivuori ja osa 4 Ristiina) valmistuskeittiöstä eri toimipisteisiin. Hankinnalla valitaan toimittaja ateria- ja ruokien kuljetuspalveluun. Aterioiden ja ruokien kuljetukset ovat valmiiden ruokien tai muiden elintarvikkeiden kuljetuksia Mikkelin alueen eri toimipaikkojen välillä. Toimituskohteet sijaitsevat pääasiassa kouluissa, päiväkodeissa ja ryhmäperhepäiväkodeissa. Lisäksi Mikkelin kaupunki voi tilata toimittajalta erikseen hinnoiteltavia ateria- ja ruokakuljetuksia, aina tarvittaessa. Edellä mainittujen kuljetusten lisäksi sopimus sisältää tarvittaessa myös muita elintarvikkeiden ja ruokien kuljetuksia ja / tai muista kohteista kuin mitä tässä tarjouspyynnössä on kuvattu, mikäli tilaajalla on tarve ko. palveluun. Hankinta koskee kuljetusten hoitamista lain vaatimien lupien nojalla. Valittu sopimustoimittaja noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja niiden perusteella annettuja asetuksia mm. turvallisuusjärjestelyistä, tieliikenteen sosiaalilainsäädännön miehistöä, ajoaikoja, taukoja ja lepoaikoja koskevia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen EY nro 561/2006 säädöksiä ja määräyksiä sekä Tilaajan antamia ohjeita. Liitteessä 1 on ilmoitettu ateria- ja ruokakuljetusten lähtö- ja toimituspisteet, aikaikkunat, jossa kuljetukset on toteutettava sekä toimituspistekohtainen aterioiden pakkaustapa. Kuljetettavien ruokien määrät ja kuljetusreitit saattavat vaihtua sopimuskauden aikana. Kuljetuspalvelun ajoneuvoiksi soveltuvat parhaiten perälautanosturilla varustetut paketti- tai kevytkuorma-autot, pienempiin toimituspisteisiin myös pakettiautot. Kuljetus hoidetaan tällä hetkellä kuorma-autoilla, joissa osassa on takalaitanosturi sekä myös pakettiautoilla. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittavia selvityksiä. Mikkelin kaupungilla on oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tarjousta sekä jättää hankinta kokonaan toteuttamatta. Tilaajalla on oikeus hylätä tarjouspyyntöä vastaamattomat tarjoukset, puutteelliset tarjoukset sekä tarjoukset, joihin ei ole liitetty vaadittavia selvityksiä. Mikkelin kaupungilla on oikeus perustellusta syystä olla hyväksymättä mitään tarjousta sekä jättää hankinta kokonaan toteuttamatta. Toimittajalla tulee olla riittävät taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset hankinnan toteuttamiseksi. Tarjoaja, joka ei täytä asetettuja vaatimuksia tai joka syyllistyy olennaisesti väärien tietojen antamiseen tai joka ei annetussa määräajassa toimita pyydettyjä selvityksiä, suljetaan pois tarjouskilpailusta.

Valitut toimittajat

Posti Oy - Mikkelin kantakaupunki - Anttola - Ristiina - Haukivuori

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut