Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
446483
Hankinnan nimi
Kuorma-autoilla ja muilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
31.5.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti kuorma-autoilla ja muilla ajoneuvoilla suoritettavien kuljetuspalvelujen tuottamisen hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 1.6.2023 – 31.5.2025 + yhden (1) vuoden optio. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.6.2025 - 31.5.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelut tulevat Joensuun kaupungin käyttöön. Tehtävät sijoittuvat kaupungin hallinnassa oleville alueille Joensuun kaupungin kaupunginosissa. Tarjous voi käsittää yhden tai useampia ajoneuvoja. Hankinta ei koske erikseen kilpailutettavia rakennusurakoita, erillishankintoja tai muita vastaavia kilpailutuksia. Hankintamalli on useamman sopimustoimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin sopimuskauden aikana ja pidättää oikeuden hankkia ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen salliman määrän. Sopimustoimittajia tullaan valitsemaan kohderyhmittäin seuraavasti: Pos 1. - Yksi (1) sopimustoimittaja Pos 2. -Kolme (3) sopimustoimittajaa Pos 3. -Viisi (5) sopimustoimittajaa Pos 4. -Kolme (3) sopimustoimittajaa Pos 5. - Kaikki kelpoisuusehdot ja tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävät valitaan ja heidän kanssaan tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisesti erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen palveluntuottajan ja palvelutilauksen saa edullisuusjärjestyksessä ensimmäinen vapaana oleva, kyseiseen työtehtävään soveltuva ajoneuvo kuljettajineen. Jos työssä tarvitaan lisävarusteita, joiden käytöstä maksetaan korvaukset palveluntuottajan antaman tarjouksen perusteella, otetaan tästä aiheutuvan kustannuserän vaikutus kokonaistaloudelliseen edullisuusjärjestykseen huomioon tilausta tehtäessä. Positioon 1 valitaan yksi (1) eniten kokonaispisteitä saanut palveluntuottaja ja tilaukset suoritetaan suoraan ko. palveluntuottajalta. Position 2 mukaisissa ajoneuvoissa puitejärjestelyn edullisuusjärjestys muodostuu kulloinkin ajettavan matkan, kuorman mukaisen €/ m³ hinnoittelun ja kuljettajan kokemuksen sekä koulutuksen mukaisista yhteispisteistä. Positiossa pyydetään antamaan hinta kuorman mukaiselle lähtömatkalle (0 - 1 km) ja lähtömatkan ylittäville kilometreille erillinen kilometrihinta. Esim. viiden (5) kilometrin matkan laskutettava määrä muodostuu yhden lähtömatkan ja neljän kilometrihinnan perusteella. Näiden yhteispisteiden perusteella muodostetaan listaus, jonka perusteella valitaan eniten pisteitä saanut. Position 3 mukaisissa ajoneuvoissa puitejärjestelyn edullisuusjärjestys muodostuu tuntihinnan ja kuljettajan kokemuksen sekä koulutuksen mukaisista yhteispisteistä. Näiden yhteispisteiden perusteella muodostetaan listaus, jonka perusteella tilaukset tehdään eniten pisteitä saaneelta. Position 4 mukaisissa ajoneuvoissa puitejärjestelyn edullisuusjärjestys muodostuu tuntihinnan ja kuljettajan kokemuksen sekä koulutuksen mukaisista yhteispisteistä. Näiden yhteispisteiden perusteella muodostetaan listaus, jonka perusteella tilaukset tehdään eniten pisteitä saaneelta. Positiossa 5 (muu kuljetuspalvelu) puitejärjestelyn edullisuusjärjestys muodostuu tunti-, kilometri- ja vuorokausihinnan mukaisesta edullisuusjärjestyksestä. Tällöin tilaaja arvio kaluston sopivuuden tarvittavaan työtehtävään tapauskohtaisesti ja valitsee sopivista ajoneuvoista hinnaltaan halvimman. Kaluston sopivuudella tarkoitetaan esimerkiksi kaluston kantokykyä ja kokoa. Tarjoajan on tullut liittää tarjoukseen listaus mahdollisista lisälaitteista. Valinta tästä kohderyhmästä tapahtuu siten, että jos useampi on tarjonnut samaa konetta/lisälaitetta, hinnaltaan halvin valitaan. Kaikki kelpoisuusehdot ja tarjouspyynnön vähimmäisvaatimukset täyttävät valitaan. Koneen tuntihintaan kuulumattomista lisälaitteista maksetaan yrittäjän tarjouksen mukaiset lisälaitekorvaukset €/h (alv 0%) vain siltä ajalta kun niitä käytetään. Käytettäessä tilaajan lisälaitetta, korvauksia ei makseta.

Valitut toimittajat

Kelpo muutto Oy - Pos. 5 / Muu kuljetuspalvelu (alv 0%) Konepalvelu H. Tahvanainen Oy - Pos. 3 / Tuntihinnoitellut ajoneuvot kiinteällä lavalla (alv 0%) - Pos. 5 / Muu kuljetuspalvelu (alv 0%) Konereki oy - Pos. 5 / Muu kuljetuspalvelu (alv 0%) Kuljetus J Kurki - Pos. 1 / Tuntihinnoitellut ajoneuvot (alv 0%) KULJETUS JA KUORMAUS JUDIN OY - Pos. 2 / km-hinnoitellut ajoneuvot (alv 0%) - Pos. 2 / km-hinnoitellut ajoneuvot (alv 0%) - Pos. 3 / Tuntihinnoitellut ajoneuvot kiinteällä lavalla (alv 0%) - Pos. 3 / Tuntihinnoitellut ajoneuvot kiinteällä lavalla (alv 0%) - Pos. 5 / Muu kuljetuspalvelu (alv 0%) - Pos. 5 / Muu kuljetuspalvelu (alv 0%) - Pos. 4 / Lumen kuljetuspalvelut (alv 0 %) - Pos. 4 / Lumen kuljetuspalvelut (alv 0 %) Maansiirto ja Soraliike M.Levy Oy - Pos. 2 / km-hinnoitellut ajoneuvot (alv 0%) - Pos. 3 / Tuntihinnoitellut ajoneuvot kiinteällä lavalla (alv 0%) - Pos. 3 / Tuntihinnoitellut ajoneuvot kiinteällä lavalla (alv 0%) - Pos. 3 / Tuntihinnoitellut ajoneuvot kiinteällä lavalla (alv 0%) - Pos. 5 / Muu kuljetuspalvelu (alv 0%) - Pos. 5 / Muu kuljetuspalvelu (alv 0%) - Pos. 5 / Muu kuljetuspalvelu (alv 0%) - Pos. 4 / Lumen kuljetuspalvelut (alv 0 %) - Pos. 4 / Lumen kuljetuspalvelut (alv 0 %) - Pos. 4 / Lumen kuljetuspalvelut (alv 0 %) MANIJAHTI OY - Pos. 4 / Lumen kuljetuspalvelut (alv 0 %) Savon Kuljetus Oy - Pos. 2 / km-hinnoitellut ajoneuvot (alv 0%) - Pos. 2 / km-hinnoitellut ajoneuvot (alv 0%) - Pos. 2 / km-hinnoitellut ajoneuvot (alv 0%) - Pos. 3 / Tuntihinnoitellut ajoneuvot kiinteällä lavalla (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut