Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
442209
Hankinnan nimi
Pyhäjoen kunnan koulukuljetukset
Päätöspäivämäärä
5.6.2023
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Kuvaus

Pyhäjoen kunta pyytää tarjouksia jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta. Ostoliikenteellä tarkoitetaan joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla harjoitettavaa henkilöliikennettä, jonka hoitaminen perustuu palveluiden ostamista koskevaan sopimukseen. Tarjouksen tehdessään tarjoaja sitoutuu voittaessaan tarjouskilpailun solmimaan ”Sopimusluonnoksen” (liitteenä) mukaisen sopimuksen ja noudattamaan ”Ostoliikenteen ehtoja” (liitteenä). Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on oikeus henkilöliikenteen harjoittamiseen. Tarjouskilpailu koskee Pyhäjoen kunnan koulukuljetusten kokonaisuuden hoitamista ostoliikenteenä taksi- tai joukkoliikenneluvan nojalla lukuvuosina 1.8.2023 - 30.5.2026 sekä kahden (2) vuoden optiota (1v + 1v). Koulupäivien määrä lukuvuosittain on 187 - 190, joista yhdestä kahteen voi olla lauantaityöpäiviä. Tarjoajalla tulee olla valmiutta ja joustavuutta mukautua pieniin tilaajan toiminnan muutoksiin (mm. lukujärjestysten ja oppilasmäärien muuttumiseen). Liikennöinti voi joko lisääntyä tai vähentyä. Kuljetustarpeet täsmennetään yhdessä ostajan ja tarjouskilpailun voittaneen yrittäjän kanssa ennen kunkin lukuvuoden alkua. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 15.5.2023 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava 29.5.2023 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe. Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei hyväksytä.

Valitut toimittajat

Oulaisten Liikenne Oy - Reitit 1-6, matkustajakapasiteetti enimmillään 22 henkilöä - Reitit 10-12, matkustajakapasiteetti enimmillään 50 henkilöä - Reitit 7-9, matkustajakapasiteetti enimmillään 22 henkilöä Taksi Tiina Anttila - Reitit 13-20, matkustajakapasiteetti enimmillään 13 henkilöä, INVA-varustus.

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut