Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
451874
Hankinnan nimi
Honkalampi A-talon muutosalueen irtokalusteet
Päätöspäivämäärä
19.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän (Siun sote) Honkalampi A-talon muutosalueen irtokalustalusteet. Hankinta toteutetaan 282188 Toimisto-, koulu-, päiväkoti- sekä kierrätyskalusteet puitesopimukseen liittyvänä minikilpailutuksena. Sopimuksessa noudatetaan kaikkia pääsopimuksen ehtoja, mikäli tämä tarjouspyyntö ei niitä muuta. Kalustaminen kilpailutetaan puitejärjestelyn sisällä alkuperäisen tarjouspyynnön ehtojen mukaan minikilpailutuksella. Kilpailutus toteutetaan käänteisenä kilpailutuksena eli ns. ranskalaisena urakkana. Kalusteiden kokonaishinta, johon sisältyy kalusteiden toimitus-, kokoamis- ja asennuspalvelut sekä pakkausmateriaalien poiskuljetus on enintään 62 000 € (alv 0%). Tilaajalla on oikeus täydentää tai supistaa tilattavien kalusteiden määrää + - 15%, tarjotusta määrästä. Lopullisessa tilauksessa tilaaja pidättää itsellään oikeuden vaihtaa yksittäisiä tuotteita, värimaailmaa ja / tai verhoilumateriaaleja mikäli katsoo siihen olevan asianmukaiset perustelut. Tarjottujen tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden-, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Tilat valmistuvat syys-lokakuussa 2023. Kalusteiden asennukset tiloihin voidaan aloittaa aikaisintaan 2.10.2023 rakennustöiden valmiustason niin salliessa. Kalustamisen tulee olla kokonaisuudessaan valmiina viimeistään yhden (1) viikon kuluttua sen jälkeen, kun tilat on luovutettu kalustamista varten ja lupa kalusteasennukselle on annettu. Tarkemmasta aloitusajasta sovitaan tilaajan kanssa erikseen, kun aikataulu varmistuu. Sopimus tehdään yhden (1) toimittajan kanssa.

Valitut toimittajat

Martela-Keskus Offimar OY

Hankinnan tyyppi
Minikilpailutus
Hankintalaji