Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
456235
Hankinnan nimi
Hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteet Riverialle
Päätöspäivämäärä
22.6.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hius- ja kauneudenhoitoalan tuotteiden hankinnan opetuskäyttöön Riverialle sopimuskaudelle 1.10.2023 - 30.9.2025 + kahden (2) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu kahdella (2) vuodella ajalle 1.10.2025 - 30.9.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tavaroiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on usean toimittajan puitejärjestely per osa-alue, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset puitesopimukset. Kuhunkin kuuteen (6) osa-alueeseen valitaan sopimustoimittajat tarjousten perusteella. Puitejärjestelyyn hyväksytään kaikki sellaiset sopimustoimittajat, joiden tarjous on tarjouspyynnön mukainen ja jotka täyttävät soveltuvuus- ja kelpoisuusehtojen edellyttämät vaatimukset. Kaikki tähän sopimukseen kohderyhmiin kuuluvat tuotteet ja niiden sisartuotteet tilataan sopimustoimittajilta saadun nettohinnaston perusteella. Nettohinnastopositiossa ei toimittajia laiteta mihinkään järjestykseen, tilaukset tehdään tarpeen mukaan soveltuvimmalta ja kokonaistaloudellisesti edullisimmalta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Berner Oy - Kauneudenhoitoalan tuotteet ja tarvikkeet (alv 0%) - Karvanpoistotuotteet ja -välineet (alv 0%) - Hiusalan ekologiset tuotteet Cutrin Oy - Hiusalan tuotteet ja tarvikkeet (alv 0%) HFC Prestige Finland Oy - Hiusalan tuotteet ja tarvikkeet (alv 0%) IdHAIR Finland Oy - Hiusalan ekologiset tuotteet - Hiusalan tuotteet ja tarvikkeet (alv 0%) Kao Finland Oy - Hiusalan tuotteet ja tarvikkeet (alv 0%) Miraculos Oy - Hiusalan tuotteet ja tarvikkeet (alv 0%) SFD Hair Oy - Hiusalan välineet ja pientarvikkeet (alv 0%) Sim Finland Oy - Hiusalan tuotteet ja tarvikkeet (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Ennakoitu arvo
200000,00