Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
463647
Hankinnan nimi
Pakarilantie jk+pp-tie ja Kuparitie-Nuutilantie jk+pp-tie, projektit 2699 ja 2698
Päätöspäivämäärä
5.7.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti jäljempänä mainitun rakennuskohteen kadunrakennusurakan hankinnan. Pakarilantie jk+pp-tie, projekti 2699: Kadunrakennushankkeessa peruskorjataan Pakarilantie jk+pp-tie v. Linnapuistontie-Hammaslahdentie. Työt käsittävät katurakenteiden, kuivatukseen liittyvien rakenteiden ja viheralueiden rakentamista urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Lisäksi Pakarilantie jk+pp-tie hankkeen yhteydessä rakennetaan Pakarilantien ja Olkkolantien liittymään jalankulkijoiden odotustila. Kuparitie-Nuutilantie jk+pp-tie, projekti 2698: Kadunrakennushankkeessa peruskorjataan Kuparitie-Nuutilantie jk+pp-tie v. Nuutilantie-Keskuspuisto. Työt käsittävät katurakenteiden, kuivatukseen liittyvien rakenteiden ja viheralueiden rakentamista urakka-asiakirjojen mukaisessa laajuudessa. Lisäksi Kuparitie-Nuutilantie jk+pp-tie hankkeen yhteydessä uusitaan katuvalaistusta. Katuvalaistukseen liittyvät putkitukset, Kuparitien alitukset voidaan tehdä joko poraamalla tai tarvittaessa tie auki kaivamalla. Rakentamistoimenpiteitä tehdään urakkarajaliitekartoissa ja tarkemmin muissa tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyillä alueilla. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa urakkasopimus tehdään valitun urakoitsijan kanssa. Tarjous pyydetään kokonaishintaurakkana.

Valitut toimittajat

Maarakennus Niemeläinen Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka