Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
461079
Hankinnan nimi
Kartoittajantie 32 Käyttövesijohtojen uusiminen, SAVE -järjestelmän purku, lämmönvaihtiminen uusiminen ja lämpöjohtoverkoston tasapainotus
Päätöspäivämäärä
25.7.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Kodit Oy:n omistamien rivitalo-/pienkerrostalokiinteistöjen käyttövesiputkien uusinnan, SAVE -järjestelmän purkamisen, lämmönvaihtimen uusimisen ja lämpöjohtoverkoston perussäätötöiden sekä niihin liittyvien töiden hankinnan tarvikkeineen tarjouspyynnön ja liitteiden mukaisesti. Kohde sijaitsee osoitteessa Kartoittajantie 32, 80100 Joensuu. Työt voidaan aloittaa, kun urakkasopimukset on allekirjoitettu. Kohteen on valmistuttava viimeistään 1.11.2023 mennessä. Urakoitsijan on aikataulutettava työt niin, että lämmitykset täytyy olla mahdollista laittaa päälle 31.8.2023 mennessä. Työ on toteutettava yhtäjaksoisesti. Työhön käytettävä aika voi olla korkeintaan 16 viikkoa. Tarkempi aikataulu kirjataan urakkasopimukseen. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään sopimuksen valitun toimittajan kanssa.

Valitut toimittajat

WP-Putki Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka