Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
462654
Hankinnan nimi
Museon kokoelmakeskuksen työntömastotrukki, Joensuun kaupunki
Päätöspäivämäärä
11.8.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun museoiden kokoelmakeskuksen käyttöön tulevan uuden työntömastotrukin hankinnan. Trukin tulee olla toimitettuna tilaajan käytössä 1.12.2023 mennessä jolloin uusi kokoelmakeskus valmistuu. Tarkemmasta toimituksesta sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Suomen Konetalo Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat