Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
468529
Hankinnan nimi
Tohmajärven kunnan teollisuushallin varasto-osan vesikaton saneeraus
Päätöspäivämäärä
21.8.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Tohmajärven kunnan teollisuushallin varasto-osan vesikaton saneerauksen hankinnan töineen ja tarvikkeineen sekä aputöineen tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Rakennuspaikan osoite on Pajatie 1, 82600 Tohmajärvi. Urakan kohteena on Power Tech Group Oy teollisuushallin varasto-osan vesikaton saneeraus suunnitelma-asiakirjojen mukaisesti. Nykyisen katon uusimiselle on esitetty kaksi vaihtoehtoa VE 1 ja VE 2. Urakoitsija antaa tarjoushinnat molemmille kattosaneerauksen toteuttamisen vaihtoehdoille VE 1 ja VE 2. Tilaaja tekee päätöksen toteuttamisvaihtoehdosta saatuaan tietoon tarjoushinnat. Vertailu suoritetaan tällöin kyseisen vaihtoehdon tarjoushinnoilla. Jos toteutetaan VE 1 eli nykyisten peltien purkaminen, niin on huomioitava myöhemmin toteutetun laajennusosan aluskatteen poistaminen (alue esitetty suunnitelmissa), alusrakenteiden korjaustarve määritellään peltien poiston yhteydessä ja mahdolliset toimenpiteet toteutetaan erillisen tarjouksen mukaan. Jos toteutetaan VE 2 eli nykyisten peltien säilyttäminen, niin on huomioitava peltien irrotus ja alusrakenteiden tarkastaminen niiltä kohtaa, joista vesi valunut läpi (avattavaa aluetta max. 100 m²), alusrakenteiden korjaustarve määritellään tarkastuksen yhteydessä ja mahdolliset toimenpiteet toteutetaan erillisen tarjouksen mukaan. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Työt on aloitettava viimeistään 11.09.2023, kun urakkasopimus on allekirjoitettu. Urakkasopimus allekirjoitetaan, kun valinta urakoitsijasta on tehty ja valitusaika on umpeutunut. Urakka on tehtävä yhtäjaksoisesti työn aloittamisesta loppuun saakka. Urakan on oltava kaikilta osiltaan täysin valmiina ja kaikki viimeistelytyöt tehtynä viimeistään 30.11.2023. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Jokikate Oy - VE 1 :Tohmajärven kunnan teollisuushallin varasto-osan vesikaton saneeraus (alv 0 %)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka