Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
460358
Hankinnan nimi
Asiakaspalvelun hankinta jätehuoltoalalle - Puhas Oy
Päätöspäivämäärä
31.8.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Puhas Oy:n jätehuoltoalan asiakaspalvelun hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 01.03.2024 - 31.12.2026 + mahdollisuus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassaolevana. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana alkaen 01.01.2027, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana, irtisanomisaika on sekä tilaajan että palveluntuottajan osalta kuusi (6) kuukautta. Irtisanomisaika alkaa kulua sen kalenterikuukauden lopussa, jona irtisanominen on kirjallisesti saatettu sopijapuolen tietoon. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Puhas Oy:n hankinnan tavoitteena on löytää palveluntuottaja, jolla on valmius huomioida kunnalliseen jätehuoltoalaan liittyvät erityisvaatimukset ja toteuttaa tilaajan asiakaspalvelu mahdollisimman laadukkaasti, kustannustehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti. Tilaajan asiakkaita palvellaan puhelimitse ja sähköisesti. Tilaaja järjestää asiakaspalvelun osin omana työnään, joten kyseessä on ns. ylivuotopalvelun hankinta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Sopimuskauden aikana ei sitouduta vähimmäistilausmääriin ja hankitaan ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen sallima määrä.

Valitut toimittajat

Dynava Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut