Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
446179
Hankinnan nimi
Työsuhdepolkupyörien leasingpalvelu
Päätöspäivämäärä
1.9.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hankinnassa mukana oleville yhteistyötahoille työsuhdepolkupyörien leasingrahoituksen sekä leasingrahoitukseen liittyvien lisäpalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.11.2023 - 31.10.2027 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.11.2027 - 31.10.2028, ellei Pohjois- Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Tarjouksen jättäessään ja allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinnan kohteena eivät ole polkupyörät, vaan hankinnan kohteena ovat työsuhdepolkupyörien leasingrahoitus, pakollisesti tarjottavana palveluna työsuhdepyöräedunsaajan valinnan mukaisesti huoltopalvelut, sekä työsuhdepolkupyörien vakuutusturvan hankinta. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Etufillari Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut