Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
461999
Hankinnan nimi
Pianojen ja flyygeleiden viritys ja huolto, Joensuun konservatorio
Päätöspäivämäärä
12.9.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun konservatoriolle pianojen ja flyygeleiden viritysten ja huoltojen hankinnan tarjouspyynnön mukaisesti sopimuskaudelle 01.01.2024 - 01.01.2026 + toistaiseksi voimassa oleva optio. Optiosta tehdään päätös viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimusajan päättymistä. Ellei sopimusta irtisanota 1.1.2026 päättyväksi, sopimus jatkuu 2.1.2026 toistaiseksi voimassaolevana molemminpuolisella kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Itä-Suomen Pianohuolto Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut