Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
468560
Hankinnan nimi
Lieksan kaupungin leikkipaikkojen leikkivälineet
Päätöspäivämäärä
26.9.2023
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Kuvaus

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti leikkipaikkojen leikkivälineiden hankinnan Lieksan kaupungille tarjouspyynnön mukaisesti. Leikkivälineet tulee toimittaa tilaajalle viimeistään 31.10.2023 mennessä, tarkemmasta toimitusajasta sovitaan erikseen tilaajan kanssa. Tilaaja asentaa leikkivälineet itse, joten niiden mukana tulee toimittaa suomenkieliset asennus- ja käyttöohjeet. Tavaran/laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus per osa-alue, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.

Valitut toimittajat

Kompan Suomi Oy - Heikkilän leikkipaikka (alv 0%) - Repomännikön leikkipaikka (alv 0%) Leikkiturva Oy - Hovilan leikkipaikka (alv 0%) Puuha Group Oy - Kuuselan leikkipaikka (alv 0%) - Keinuistuimet muille leikkipaikoille (alv 0%)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat